Начало / Практика / Наследствено право

Какво урежда наследственото право?

Предмет на Наследственото право са тези правоотношения, които настъпват по повод смъртта на едно лице и които уреждат преминаването на имуществото на починалия към имуществото на неговите наследници.