Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

Уважаеми дами/ господа,

Като потребители на сайта traikova.bg моля да се запознаете с политиката на сайта, в случай, че използвате електронната форма за общуване или желаете да сте регистриран потребител. Настоящата политика е валидна и за осъществена комуникация между адвокат Трайкова и всеки клиент чрез сайта, чрез посочения по- долу имейл адрес, както и ако се провежда консултация по телефон, вайбър или друго средство за комуникация, на фейсбук страницата на адвокат Трайкова, както и когато се сключва договор за ангажиране на предоставяните адвокатски услуги.

В Кантората на адвокат Цветелина Трайкова Вашите лични данни се ползват само при изричното Ви съгласие, като за дадено токава се приемат и съобщения чрез формата за контакт, разполежена на сайта traikova.bg или чрез електронна поща, като за адвокат Трайкова адресът е traykova_law@abv.bg.

Предоставените от Вас лични данни могат да бъдат предоставени единствено на компетентен държавен орган при направено съгласно изискванията на закона искане за това от съответния орган. При никакви други обствоятелства предоставените от Вас лични данни не могат да се предоставят на трети лица.

Настоящата политиката за поверителност е част от Общите условия на сайта.

Кога и как адвокат Трайкова събира лични данни: при поискана консултация за правния въпрос, за който се обръщате към адвоката, изготвяне становища, писмена консултация, споразумения, отнасящи се до интереса на клиента, при необходимост от процесуално представителство, в случай, че са наложителни извършване на справки, регистрации за/на документи и пр. Изпращането на всеки документ от Вас чрез формата за контакт на сайта или имейл адреса на адвокат Трайкова, посочен по- горе, изразява Вашето съгласие за ползване на тази информация, но само за целите на пълноценната ни работа. В случай, че договор не е сключен, администраторът съхранява данните за срок от една година. Имате право да поискате заличаване на тази информация и преди изтичането на този срок и ако не съществуват законови пречки за това. Ако обаче договор е сключен, адвокат Трайкова съхранява информацията за срок от 5 години след сключването му. Вие имате право да поискате изтриването и на тази информация и преди изтичането на този срок и ако няма законови пречки за това.

Кои лични данни, предоставени на сайта или имейла на адвокат Цветелина Трайкова се обработват, в случай, че се обърнете за правна консултация: имена, телефон или имейл в случай на необходимост. За заличаването на тези данни важи казаното по- горе.

Ако се регистрирате на сайта и сте регистриран потребител във формата за регистрация следва да попълните трите си имена и електронен адрес. Следва да имате предвид, че за да сте регистриран потребител на сайта, първо ще следва да сключите писмен договор с адвоката и да се запознаете с Общите условия на сайта.

Настоящата политика за поверителност, на което се подчинява сайтът traikova.bg е насочена към спазване на мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, насочени към осигуряване правата на потребителите, чиито данни се обработват, а именно:

Право на достъп;

Право на коригиране на неточни или непълни данни;

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на ограничение на обработването;

Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Като имате предвид, че прехвърлянето на данни в интернет пространството не е напълно сигурно в защита на своите лични данни, моля не използвайте сайта за тази цел, а ги представете на хартиен носител на адреса на кантората: град Пловдив, улица „Антим I” № 19, етаж 1, офис 1- за адвокат Цветелина Димитрова Трайкова.

Последна актуализация 19.07.2021 година