Начало / Практика / Семейно право

family text

Кои отношения наричаме семейни?

Семейното право урежда отношенията, които възникват при: брак, родство, осиновяване, както и настойничество и попечителство. При защитата им законодателят спазва следните принципи:

  • закрила на брака и семейството,
  • равенство на мъжа и жената,
  • доброволност на брачния съюз,
  • особена закрила на децата,
  • равенство на родените в брак,
  • извън брака и осиновените деца,
  • зачитане личността в семейството,
  • уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството.

Решението на Вашите семейни правни казуси

Заедно можем да постигнем максимален резултат, следвайки описаните долу принципи

адвокат трайкова

Разбиране

Осъзнавам, че семейните въпроси са свързани с чувства и емоции. Трудно се споделя и говори по темата, но като адвокат е важно да изградим доверие и да извлечем нужната информация за да постигнем успех. Във всичките ми разговори важи и адвокатска тайна за конфиденциалност.

адвокат трайкова

Уважение

След като е взето решение за определена семейна ситуация е излишно допълнително да се изострят отношенията. Трябва да се цени интереса на всички членове и най-вече на младите. Подкрепям и насърчавам уважението във всяка ситуация.

адвокат трайкова

Информирано решение

След изчерпателна консултация относно плюсовете и минусите на ситуацията ще Ви помогна сами да стигнете до правилното решение. Аз ще бъда до Вас да Ви съветвам за последиците от Вашия избор.