Начало / Практика / Вещно право

Определение за вещно право

lawyer text Вещното право определя видовете вещни права, които са ограничени по брой и вид. Вещното право е абсолютно право и никой не може да накърни собственото ни Вещно право. Същевременно ние също не можем да пречим на други лица да упражняват тяхното вещно право. Има граници, до които може да се упражнява вещното право на всяко едно лице.

Вещни права, извън посочените в закона не могат да възникнат, т.е. гражданите не могат по своя инициатива да определят вида, съдържанието, обема на едно вещно право.

Решението на Вашите вещни правни казуси

чук text

Ще проведем консултация, за да постигнем максимален резултат по Вашите дела

В консултацията ни ще разберете:

  • Какво влиза в правото ми на собственост? – Ще обсъдим нотариалните и правни принципи за собственост.
  • Какво мога да правя с вещите си? – Продажби, дарения и други възможни действия с вещите Ви.
  • Вещните ми права по време на брак. – Какви са възможностите за придобиване на имот или друга собственост по време на брак.