Начало / За кантората

Принципи на работа

При упражняване на адвокатската си професия се ръководя от принципи и правила, които в съвкупност да установят една пълноценна доверителна връзка между клиент и адвокат

адвокат Трайкова

Съвестно упражняване на права

Добросъвестно и съобразено с добрите нрави упражняване на процесуални права и изнасяне пред съда от адвоката като процесуален представител на клиента истината.

адвокат Трайкова

Човешка и социална функция

Водещ принцип в дейността на Кантората е и разбирането, че адвокатската професия има и друга: човешка и социална функция. Не си го и представям по друг начин.

адвокат Трайкова

Защита в интерес на клиента

Като професионалист и опитен адвокат работя заедно с клиента за защита най-добрия негов интерес в случай на нарушени негови лични и имуществени права.

Krisitna Marinova

Перспективен адвокатски помощник

Към кантората ми с удоволствие добавих амбициозен и усърден помощник В кантората на адвокат Трайкова длъжността адвокатски помощник се заема от Кристина Маринова. Г-ца Маринова е енергичен млад човек, който притежава незаменими за адвокатската кантора умения и лични качества на добросъвестност, лоялност, коректност и любознателност.

Кристина Маринова е студент в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”.