Издръжка на пълнолетно дете от родител

Издръжка на пълнолетно дете от родител

Въпрос: Кои са предпоставките, при които възниква задължението за издръжка на пълнолетно дете от родителите им, когато продължава образованието си?

Според чл. 144 СК, издръжка на навършили пълнолетие деца, които не могат да се издържат от доходите си или от използуване на имуществото, ако учат, се дължи само ако не съставлява особено затруднение за родителите.

  1. Пълна безусловност на задължението, както е при непълнолетните и малолетните деца, в случая не е налице.

3.В производството за определяне на издръжка на пълнолетен учащ трябва да се установи:

– че детето продължава да учи редовно в средно или висше учебно заведение;

-че то не може да се издържа от доходите си или от използването на имуществото си;

-както и даването на издръжката да не създава особени затруднения за родителя, от който се иска издръжка.Това означава, че родителят трябва да притежава средства над собствената си необходима издръжка, които да му позволяват без особено затруднение да отделя средства и за издръжка на пълнолетното си дете. На практика: ако родителят е безработен, няма други доходи (например от наем и пр.), съдът ще отхвърли предявения от пълнолетното дете иск за издръжка дори и то да продължава образованието си и да има нужда от средства.