Как се определя Разполагаема и Запазена част от наследство?

Как се определя Разполагаема и Запазена част от наследство?

За да четете тази статия значи сте законен наследник и докато е бил жив Вашият наследодател се е разпоредил чрез дарение или е оставил завещание в полза на други лица. На практика: имаме лишаване от наследство. Или с думите на закона: с извършените приживе дарения или оставено завещание е накърнил запазената Ви част от от цялото или част от наследството си.

Как се определя разполагаема и запазена част от наследство?

за да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазените части, се образува една маса от всички имоти, които са принадлежали на наследодателя в момента на смъртта му, като се извадят задълженията и увеличението на наследството по чл. 12, ал. 2 ЗН. След това се прибавят към нея даренията с изключение на обичайните такива според тяхното положение по време на подаряването и според стойността им по време на откриването на наследството за недвижимите имоти и по време на подаряване – за движимите. Следователно, за да се прецени дали е налице накърняване на запазената част по чл. 29 ЗН със завети или дарения е необходимо най-напред да се определи масата по чл. 31 ЗН като имущество и в стойностно изражение и съответно стойността на запазените и разполагаеми части. От стойността на свободното имущество, което не е предмет на общи или частни завещателни разпореждания и дарения и от което наследниците със запазена част получават по закон, следва да се определи тяхната част и тази сума следва да се съпостави със запазената част и така да се определи дали с извършените дарения/ завещания наследадателят е накърнил запазената част.

Правото да се иска възстановяване на запазена част от наследството се упражнява в отделно съдебно производство или в производство при делба на наследство.