Може ли да продължа дело за развод, образувано от мой родител?

Може ли да продължа дело за развод, образувано от мой родител?

Ако си задавате този въпрос, знчи сте наследник на ищец, починал след като е завел иск за развод пред съда.

Защо е важно да знаете отговора на този въпрос? Защото законът не позволява виновният за развод съпруг да наследява преживелия съпруг. Или, по- подробно:

Със смъртта на един от съпрузите, счита се бракът е прекратен. В този случай, прекратяването настъпва по силата на факта на смъртта, а ако преди това е бил предявен иск за развод, той става недопустим, тъй като бракът не може да се прекрати втори път със съдебно решение за прекратяването му с развод.

Българският аконодател е въвел изключение от правилото, че производството по делото се прекратява, но по него вече:

– не може да се разглежда брачния иск за развод, тъй като правото на развод не преминава върху наследниците (чл. 52, ал. 1 СК),

– а може да се разглежда иск за установяване на вината за дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Лицата, които могат да предявят този иск, разглеждан в рамките на вече образуваното съдебно производство за развод на починалия съпруг и при заявените твърдения за виновно поведение на преживелия съпруг, са само наследниците на починалия съпруг от първи и втори ред и то само ако той е бил ищец.

Затова тези лица се уведомяват от съда за смъртта на ищеца и съдът е длъжен да им осигури възможност да упражнят собствени процесуални права.