Наследяване от преживял съпруг

Наследяване от преживял съпруг

Какво имам предвид простичко казано:

Съпругът наследява със всеки ред, призован към наследяване, но не замества никога своя покоен съпруг в кръвното родство.

Преживелият съпруг ще наследи имущество, останало от родителите на починалия си съпруг, само ако той е починал след своите родители- наследодатели. Ако съпругът е починал преди своите родители- наследодатели, преживелият съпруг нищо не наследява от наследството на родителите.