Преди да встъпите в граждански брак и кажете заветното „ДА“, е

brak text