За кои лица е предназначено Европейско удастоверение за наследство?

За кои лица е предназначено Европейско удастоверение за наследство?

Четири категории лица могат да ползват т.нар. Европейско удостоверение за наследство:

наследници; заветници с преки права върху наследството; изпълнители на завещания; управители на наследствено имущество; Допълнително условие за тези четири групи лица е да се налага в друга държава- членка да докажат правното си положение или да упражнят правата си или правомощията си.

Само тези четири групи лица и при наличието на допълнителното условие, могат да заявят издаване на Европейско удостоверение за наследство.