Дарение на парични средства по време на брак от родители

Дарение на парични средства по време на брак от родители

Дали дадените парични средства от родителите на единия съпруг е дарение само за него, а не за двамата съпрузи?

Въпросът най- често се поставя при спор между бивши съпрузи дали закупен с дарените пари имот е личен на единия съпруг или е съпружеска имуществена общност.

Обичайно, счита се, че намерението на родителите на единия съпруг е да надарят само собственото си дете, но не и неговия съпруг.

При съдебен спор обаче, дали закупеното с дарените пари е лично имущество на надарения съпруг или съпружеска имуществена общност (т.е. принадлежи общо на двамата съпрузи), това правило не се прилага.

Обстоятелството, на кого е дарена парична сума или имот, подлежи на доказване на общо основание от съпруга, който твърди, че дарението е направено в негова полза и следва да бъде отчетено между кои лица е бил сключен договорът за дарение:

Ако е сключен между единия съпруг и неговите родители, тоест изразено е съгласие само този съпруг да бъде надарен, респективно само той е изразил воля да приеме дарението, не може да се приеме, че по силата на този договор права върху подареното придобива и другия съпруг и закупеният имот не се счита за съпружеска имуществена общност.

Ако договорът за дарение е сключен с двамата съпрузи, тоест ако е изразена воля за надаряване на семейството, то дарената сума е съпружеска имуществена общност и не може да е основание за приемане, че закупеното и лично имущество на единия съпруг. 4. Не може съдът да решава в чия полза е било направено дарението на парични средства само въз основа на обичайно съществуващото намерение на родителите да надаряват само собствените си деца, тоест само въз основа на една житейска, но не и законова презумпция.

Най- често спорът възниква, когато родител плати цената по договор, сключен от неговото дете като желанието на родителя е да ,,остави“ нещо на детето си. Така закупеният имот няма да се счита за съпружеска имуществена ообщност, а за личен на съпруга, сключил договора.