Една хипотеза, в която съпружеската имуществена общност е изключена

hipoteza text