Емоционална потребност на детето да общува и с двамата си родители:

Емоционална потребност на детето да общува и с двамата си родители:

Емоционална потребност на детето да общува и с двамата си родители:

Нормалната връзка с бащата е необходима за физическо и психическо развитие на детето, неговите емоционални потребности и никой, нито другия родител, нито неговите близки не следва да правят опити да ги дистанцира детето и да го въвлича в конфликти и да не настройва детето срещу другия родител.