Какви родители сме?

Какви родители сме?

Към кой тип родител ще се определите?

1.Нормативен родител- задава правила, норми и ценности, дава сигурност, регулира взаимоотношенията;

2.Критичен родител- изисква, настоява, омаловажава, критикува, командва, дава наставления, омаловажава постигнатото от детето;

3.Подкрепящ родител- дава подкрепа, утеха, емоционален баланс, омиростивява, надгражда, развива умения;