При какви обстоятелства дарител може да претендира издръжка от надарения и да поиска да развали направеното дарение?

При какви обстоятелства дарител може да претендира издръжка от надарения и да поиска да развали направеното дарение?

Нуждата от издръжка на дарителя се установява при съпоставка между:

средствата, с които дарителят разполага или може да ползва за съответните месеци И

конкретната сума, която му е необходима за покриване на специфичните му нужди (напр. лекарства).

Първата сума се формира от: заплати, пенсии, добавки, налични спестявания, получени суми от продажби, наеми.

Ако доходите на дарителя са достатъчни за покриване на специфичните нужди, то той не може да иска отмяна на дарението.

Всякога недаването на издръжка следва да е проява на обществено укорима форма, равностойна на останалите основания за отмяна на дарението по чл. 227 ЗЗД, за да се признае на дарителя правото да отмени дарението. В противен случай би била скъсана нравствената нишка, с която договорът за дарение се свързва, като проявата на щедрост, изразена в договора за дарение, ще отстъпи място на пресметливостта, с която дарителят ще се застрахова срещу бъдещо обедняване и възможност във всички случаи да промени първоначално заявеното си намерение, в какъвто смисъл законът не е.